Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 1: The gas chromatography-mass spectrometry chromatogram of Zingiber simaoense rhizome ethanol extract

Figure 1: The gas chromatography-mass spectrometry chromatogram of <i>Zingiber simaoense</i> rhizome ethanol extract