Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Quality Evaluation of Phellodendri Chinensis Cortex by Fingerprint–Chemical Pattern Recognition
Xuexiao Cao,Lili Sun,Di Li,Guangjiao You,Meng Wang,Xiaoliang Ren
Molecules.2018;23(9)2307
[DOI]
2Untargeted GC-MS-Based Metabolomics for Early Detection of Colorectal Cancer
Guoxue Zhu,Yi Wang,Wang Wang,Fang Shang,Bin Pei,Yang Zhao,Desong Kong,Zhimin Fan
Frontiers in Oncology.2021;11(9)2307
[DOI]
3Screening the active compounds of Phellodendri Amurensis cortex for treating prostate cancer by high-throughput chinmedomics
Xian-Na Li,Aihua Zhang,Meijia Wang,Hui Sun,Zhidong Liu,Shi Qiu,Tianlei Zhang,Xijun Wang
Scientific Reports.2017;7(1)2307
[DOI]
4Integrated Strategy From In Vitro, In Situ, In Vivo to In Silico for Predicting Active Constituents and Exploring Molecular Mechanisms of Tongfengding Capsule for Treating Gout by Inhibiting Inflammatory Responses
Wenning Yang,Xiaoquan Jiang,Jingtong Liu,Dongying Qi,Zhiqiang Luo,Guohua Yu,Xueyan Li,Muli Sen,Hongjiao Chen,Wei Liu,Yang Liu,Guopeng Wang
Frontiers in Pharmacology.2021;12(1)2307
[DOI]
5Dihydroberberine, a hydrogenated derivative of berberine firstly identified in Phellodendri Chinese Cortex, exerts anti-inflammatory effect via dual modulation of NF-?B and MAPK signaling pathways
Lihua Tan,Yongfu Wang,Gaoxiang Ai,Chaodan Luo,Hanbin Chen,Cailan Li,Huifang Zeng,Jianhui Xie,Jiannan Chen,Ziren Su
International Immunopharmacology.2019;75(1)105802
[DOI]
6Technological advances in current metabolomics and its application in tradition Chinese medicine
Qi Song,Ai-hua Zhang,Guang-li Yan,Liang Liu,Xi-jun Wang
RSC Advances.2017;7(84)53516
[DOI]
7Exploring the Therapeutic Composition and Mechanism of Jiang-Suan-Chu-Bi Recipe on Gouty Arthritis Using an Integrated Approach Based on Chemical Profile, Network Pharmacology and Experimental Support Using Molecular Cell Biology
Nan Xiao,Jialin Qu,Shiyong He,Peng Huang,Yanling Qiao,Guangxing Li,Taowen Pan,Hua Sui,Lin Zhang
Frontiers in Pharmacology.2020;10(84)53516
[DOI]
8High-throughput LC-MS method for the rapid characterization of multiple chemical constituents and metabolites of Da-Bu-Yin-Wan
Xianna Li,Hui Sun,Aihua Zhang,Zhidong Liu,Di Zou,Yanhua Song,Liang Liu,Xijun Wang
Journal of Separation Science.2017;40(21)4102
[DOI]
9Efficacy and Safety of the Traditional Japanese Medicine Keigairengyoto in the Treatment of Acne Vulgaris
Kotaro Ito,Saori Masaki,Manabu Hamada,Tetsuo Tokunaga,Hisashi Kokuba,Kenji Tashiro,Ichiro Yano,Shinichiro Yasumoto,Shinichi Imafuku
Dermatology Research and Practice.2018;2018(21)1
[DOI]
10Efficacy and Safety of the Traditional Japanese Medicine Keigairengyoto in the Treatment of Acne Vulgaris
Wanying Wang,Aihua Zhang,Shi Qiu,Xijun Wang
Dermatology Research and Practice.2021;2018(21)171
[DOI]
11Demethyleneberberine alleviates inflammatory bowel disease in mice through regulating NF-?B signaling and T-helper cell homeostasis
Ying-Ying Chen,Rui-Yan Li,Mei-Jing Shi,Ya-Xing Zhao,Yan Yan,Xin-Xin Xu,Miao Zhang,Xiao-Tong Zhao,Yu-Bin Zhang
Inflammation Research.2017;66(2)187
[DOI]
12Recent advances and effective strategies in the discovery and applications of natural products
Jing Xie,Ai-hua Zhang,Hui Sun,Guang-li Yan,Xi-jun Wang
RSC Advances.2018;8(2)812
[DOI]
13Phellodendri Cortex: A Phytochemical, Pharmacological, and Pharmacokinetic Review
Yue Sun,George Binh Lenon,Angela Wei Hong Yang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2019;2019(2)1
[DOI]
14High-throughput liquid chromatography mass-spectrometry-driven lipidomics discover metabolic biomarkers and pathways as promising targets to reveal the therapeutic effects of the Shenqi pill
Wen-xiu Li,Ai-hua Zhang,Xiao-hang Zhou,Yang Nan,Qi Liu,Hui Sun,Heng Fang,Xi-jun Wang
RSC Advances.2020;10(4)2347
[DOI]
15Efficacy of berberine in treatment of rheumatoid arthritis: From multiple targets to therapeutic potential
Dan-na Huang,Fang-fang Wu,Ai-hua Zhang,Hui Sun,Xi-jun Wang
Pharmacological Research.2021;169(4)105667
[DOI]
16Simultaneous determination of anemoside B4, phellodendrine, berberine, palmatine, obakunone, esculin, esculetin in rat plasma by UPLC–ESI–MS/MS and its application to a comparative pharmacokinetic study in normal and ulcerative colitis rats
Lianrong Yang,Xin Meng,Xiaojin Yu,Haixue Kuang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2017;134(4)43
[DOI]
17A multiple-dimension liquid chromatography coupled with mass spectrometry data strategy for the rapid discovery and identification of unknown compounds from a Chinese herbal formula (Er-xian decoction)
Caihong Wang,Jinlan Zhang,Caisheng Wu,Zhe Wang
Journal of Chromatography A.2017;1518(4)59
[DOI]
18Antibacterial activity of phellodendron bark againstStreptococcus mutans
Toshiya Tsujii,Miki Kawada-Matsuo,Hirono Migita,Kouji Ohta,Yuichi Oogai,Youichi Yamasaki,Hitoshi Komatsuzawa
Microbiology and Immunology.2020;64(6)424
[DOI]
19A LC-MS/MS method for simultaneous determination of seven alkaloids in rat plasma after oral administration of Phellodendri chinensis cortex extract and its application to a pharmacokinetic study
Zhibin Wang,Mengmeng Song,Binbin Cui,Yixuan Ren,Wenbo Zhu,Bingyou Yang,Haixue Kuang
Journal of Separation Science.2019;42(7)1351
[DOI]
20Limonin: A Review of Its Pharmacology, Toxicity, and Pharmacokinetics
Haixue Fan,Haixue Zhang,Haixue Luo,Haixue Wang,Haixue Tang,Haixue Chen,Haixue Yu
Molecules.2019;24(20)3679
[DOI]
21Non-targeted metabolite profiling and specific targeted discrimination strategy for quality evaluation of Cortex Phellodendri from different varieties
Guoxue Zhu,Fang Feng
RSC Advances.2018;8(39)22086
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe