Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1The establishment of a porcine rheumatoid arthritis model: Collagen induced arthritis minipig model
Won Jae Lee,Ji Yeon Kim,Tammy Peijung Wu,Lisa Soyeon Park
Journal of Pharmacological Sciences.2016;132(1)41
[DOI]
2Hydrolysable tannin-rich fraction from Terminalia chebula Retz. fruits ameliorates collagen-induced arthritis in BALB/c mice
Sanmuga Priya Ekambaram,Senthamil Selvan Perumal,Thamizharasi Erusappan,Aswini Srinivasan
Inflammopharmacology.2020;28(1)275
[DOI]
3Urinary metabolomics reveals the therapeutic mechanism of moxibustion on collagen-induced arthritis in rats
Yu-fei Leng,Jing He,Cheng Li,Bin Chen,Dan-wen Wang,Feng-qin Chen,Tong Xie,Xiao Xu,Zhi-ling Sun
European Journal of Integrative Medicine.2020;37(1)101160
[DOI]
4Effective treatment of polydatin weakens the symptoms of collagen-induced arthritis in mice through its anti-oxidative and anti-inflammatory effects and the activation of MMP-9
Bo Li,Xiao-Li Wang
Molecular Medicine Reports.2016;14(6)5357
[DOI]
5A two-herb formula inhibits hyperproliferation of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes
Ying-Jie Chen,Yu-Xi Liu,Jia-Ying Wu,Chun-Yu Li,Min-Min Tang,Lu Bai,Xiu-Qiong Fu,Jun-Kui Li,Ji-Yao Chou,Cheng-Le Yin,Ya-Ping Wang,Jing-Xuan Bai,Ying Wu,Xiao-Qi Wang,Zhi-Ling Yu
Scientific Reports.2021;11(1)5357
[DOI]
6A herbal formula comprising Rosae Multiflorae Fructus and Lonicerae Japonicae Flos, attenuates collagen-induced arthritis and inhibits TLR4 signalling in rats
Brian Chi Yan Cheng,Hua Yu,Hui Guo,Tao Su,Xiu-Qiong Fu,Ting Li,Hui-Hui Cao,Anfernee Kai-Wing Tse,Zheng-Zhi Wu,Hiu-Yee Kwan,Zhi-Ling Yu
Scientific Reports.2016;6(1)5357
[DOI]
74-(Hydroxymethyl)catechol Extracted From Fungi in Marine Sponges Attenuates Rheumatoid Arthritis by Inhibiting PI3K/Akt/NF-?B Signaling
Jong Y. Lee,Geum J. Kim,Jin K. Choi,Young-Ae Choi,Na-Hee Jeong,Pil-Hoon Park,Hyukjae Choi,Sang-Hyun Kim
Frontiers in Pharmacology.2018;9(1)5357
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe