Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantennae
Yuqian Ma,Jin Bao,Yuanwei Zhang,Zhanjun Li,Xiangyu Zhou,Changlin Wan,Ling Huang,Yang Zhao,Gang Han,Tian Xue
Cell.2019;177(2)243
[DOI]
2Rebaudioside A/TPGS mixed nanomicelles as promising nanocarriers for nimodipine ocular delivery
Xuefei Li,Jingwang Fang,Meng Xin,Qiqi Li,Jun Wang,Hui Yang,Xianggen Wu
Drug Delivery and Translational Research.2021;11(3)1119
[DOI]
3A role of Heat Shock Protein 70 in Photoreceptor Cell Death: Potential as a Novel Therapeutic Target in Retinal Degeneration
Ayako Furukawa,Yoshiki Koriyama
CNS Neuroscience & Therapeutics.2016;22(1)7
[DOI]
4Suppression of <i>N</i>-Methyl-<i>N</i>-Nitrosourea-Induced Retinal Damage in Mice by Oligonol, an Oligomerized Polyphenol Formulation
Jun Kisugi,Miwako Nasui,Koji Wakame,Jun Takanari,Masatoshi Yamazaki,Satoru Yui
Advances in Biological Chemistry.2014;04(02)138
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe