Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

In vitro metabolism of sodium 9-dehydro-17-hydro- andrographolide-19-yl sulfate in rat liver s9 by liquid chromatography–mass spectrometry method

Zheng Dongkun, Shao Jun, Chen Weikang, Luo Yuehua

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 46 | Page no: 102-108

   This article has been cited by
 
1 Pharmacokinetics and Metabolism of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of COVID-19
Xiaofang Xu, Qian Shen, Hui Wang, Zian Zeng, Meng Liu, Guang Wu, Yusheng Zhou, Rong Li
Current Drug Metabolism. 2022; 23(7): 508
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Mitochondrial toxicity evaluation of traditional Chinese medicine injections with a dual in vitro approach
Yunfu Shen, Kaiqiang Guo, Aijun Ma, Zhe Huang, Jingjing Du, Junhe Chen, Qianyu Lin, Chengming Wei, Zi Wang, Fuming Zhang, Juan Zhang, Wanjun Lin, Na Feng, Wenzhe Ma
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Andrographolide Sulfonate Is a Promising Treatment to Combat Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Its Biofilms
Lulu Zhang, Bo Wen, Mei Bao, Yungchi Cheng, Tariq Mahmood, Weifeng Yang, Qing Chen, Lang Lv, Li Li, Jianfeng Yi, Ning Xie, Cheng Lu, Yong Tan
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article